ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๙ กอง

เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหามณฑปพระมงคลยอดแก้วดวงธรรม

ณ วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน  ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๓๙ น. เป็นต้นไป

ด้วยทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธา ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ของเจ้าคุณพระราชศีลโสภิต (หลวงพ่อหนูอินทร์) นำโดย คณะกรรมการวัดป่าพุทธมงคล ได้กำหนดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างพระมหามณฑปพระมงคลยอดแก้วดวงธรรม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ เป็นสิ่งของอันล้ำค่า และหายากยิ่ง และมีค่ายิ่ง การได้กราบไหว้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนี้ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง และยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างพระมหามณฑปพระมงคลยอดแก้วดวงธรรม ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ พระราชศีลโสภิต(หลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ประธานในการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ศิษยานุศิษย์ จึงมีความดำริที่จะจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๕๕๙ กองๆ ละ ๑๐๐๐ บาท ขึ้น โดยเริ่มทอดถวายตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๓เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ ณ วัดป่าพุทธมงคล เพื่อจัดหาทุนดำเนินการก่อสร้างพระมหามณฑปดังกล่าวในการนี้คณะกรรมการจะมอบเหรียญหลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติสาโร รุุ่น "มงคลยอดแก้วดวงธรรม" ซึ่งสร้างขึ้นเพื่องานงอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๙ กอง โดยเฉพาะ ให้กองละ ๑ เหรียญ

จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลาย ร่วมสร้างบารมีธรรมร่วมกัน ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วัดป่าพุทธมงคล โทร. ๐๔๓-๘๑๑๙๑๑, นายประมูล ๐๘๑-๗๒๙๕๓๑๔, ๐๘๗-๒๒๕๐๙๑๓ หรือ โอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี วัดป่าพุทธมงคล เลขที่ 315-4-28545-0 บัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากฬสินธุ์ ขอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำ บำเพ็ญแล้วนี้ จงอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธรสารสมบัติ เจริญงอกงามในหน้าที่การงาน มีความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

 

กำหนดการ

วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕) เป็นวันถวายวาระแรก

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เวลา ๑๓.๓๙ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๕๙ กอง วาระแรก
    วาระต่อไปทอดถวาย วัน เวลา ตามที่คณะกรรมการสายต่างๆ พร้อม
    จนกว่าจะครบ ๒๕๕๙ กอง
   

ตารางปฏิบัติธรรม/วันสำคัญ

April  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30