ขอเชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อหนูอินทร์

กำหนดการ

การทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๘ ปี

พระราชศีลโสภิต .ดร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล

และพิธียกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาฆณฑปพระยอดแก้วดวงธรรม

………………………………………………………………

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒)

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. รวบรวมปัจจัยสมทบทุนกองผ้าป่าสามัคคีจากศิษยานุศิษย์ บริษัทห้างร้าน
หมู่บ้านต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ /ปล่อยปลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
  ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
. ประธานในพิธี ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนถวายมุทิตาสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพระราชศีลโสภิต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ /กรวดน้ำ /รับพร
เวลา ๑๒.๐๐ น. เลี้ยงรับรองแขกผู้มาร่วมงาน
เวลา ๑๓.๓๙ น. พิธีพราหมณ์ / บวงสรวงเทพเทวา
  พิธียกยอดฉัตรทองคำ ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาฆณฑป
พระยอดแก้วดวงธรรม
. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ / พระอรหันตธาตุ
  พิธีบรรจุพระสมเด็จ / โดย พระราชศีลโสภิต .ดร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชยมงคลคาถา ๙ จบ
  ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี / ถวายจตุปัจจัย / กรวดน้ำ / รับพร

(เสร็จพิธี)

ตารางปฏิบัติธรรม/วันสำคัญ

April  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30